Select Page

30 zasad sukcesu w sporcie według McCaw Method

Allistair McCaw – światowej klasy trener przygotowania fizycznego. Pracował m.in. z Dinarą Safiną, Swietłaną Kuzniecową, Xavierem Mallissem czy Bernardem Tomiciem. W roku 2013 przebiegł dwanaście maratonów w dwanaście miesięcy w miastach całego świata. Opracował unikatowa metode treningową dla sportowców, która nazwał McCaw Method.
1. Don’t limit your challenges, Challenge your limits – nie ograniczaj swoich wyzwań, rzuć wyzwanie swoim ograniczeniom!

Advertisements

2. The best thing about the past is that it shows you what not to bring into your future ? Najlepszą rzeczą na temat przeszłości jest to, że pokazuje Ci jakich rzeczy nie należy powielać w przyszłości.

3. One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation. ?
Ważnym kluczem do sukcesu jest pewność siebie, zaś kluczem do pewności siebie jest przygotowanie.

4. Athletes who succeed are the ones who listen and absorb what their coaches teach. They yearn to learn. ? Sportowcy odnoszący sukcesy to Ci, którzy słuchają i przyswajają to co mówią ich trenerzy. Pragną się uczyć.

5. Never drop your standards because it offends someone, In fact keep raising them. Don?t let anything or anyone hold you back from reaching your goals. – Nigdy nie porzucaj swoich zachowań, tylko z tego powodu, że kogoś obrażają, daj im się rozwijać. Nie pozwól by coś lub ktoś zatrzymał Cię w drodze do osiągnięcia swoich celów.

6. To be a winner, you must plan to win, prepare to win, & expect to win. – Żeby stać się zwycięzcą, musisz zaplanować wygraną, przygotować się do wygranej i oczekiwać jej.

7. We can’t always control what happens to us in life, but we can control our attitude towards it.- Nie zawsze możemy kontrolować to co dzieje się w naszym życiu, ale możemy kontrolować nasze nastawienie w stosunku do niego.

8. Progress is made by taking steps, sometimes big, sometimes small. The key is to keep taking them! – Postęp osiąga się poprzez stawianie kroków, czasem dużych, czasem małych. Kluczem jest by zawsze im towarzyszyć.

9. Discipline is not punishment. Discipline is doing what needs to be done, at the right time, to the best of your ability. ? Dyscyplina to nie kara. Dyscyplina to to, co powinieneś zrobić w odpowiednim czasie, najlepiej jak tylko potrafisz.

10. If it challenges you, if it scares you, if it pushes you out of your comfort zone.. Do it. – Jeżeli cos stawia Ci wyzwanie, przeraża Cię, zmusza Cię do dyskomfortu – staw temu czoła!

11. Discipline is just choosing between what you want most over what you want now. – Dyscyplina to wybór pomiędzy tym co chcesz najbardziej, a tym co chcesz teraz.

12. One bad moment doesn?t make a ?bad’ day!
Just get over it and get on with it! – Jeden zły moment nie czyni pechowym całego dnia. Zapomnij o nim i krocz do przodu!
13. A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others.- Kreatywny człowiek jest motywowany pragnieniem osiągnięcia sukcesu, a nie chęcią pokonania innych.

14. You are today where your thoughts have brought you. You will be tomorrow where your thoughts take you. Think about where you want to be. – Dzisiaj jesteś tam, gdzie powiodły Cię Twoje myśli. Jutro będziesz tam gdzie Twoje myśli Cię zaprowadzą. Pomyśl gdzie chciałbyś być.

15. If you spend time with successful people you?ll be more successful, their traits will rub off on you. The opposite is true as well.- Jeśli spędzasz czas z ludźmi odnoszącymi sukcesy, i Ty będziesz odnosił sukcesy. Ich cechy przejdą na Ciebie. Ta zasada działa również w drugim przypadku.

16. You win because you?re confident, you?re confident because you win. In other words – Success motivates. – Wygrywasz bo jesteś pewny siebie, jesteś pewny siebie ponieważ wygrywasz. Innymi słowy – sukces motywuje.

17. A successful athlete doesn’t spend their time comparing themselves or current level to their greatest ever performance. – Odnoszący sukcesy sportowcy nie marnują czasu na porównywanie siebie czy aktualnego poziomu do swojego najlepszego występu.

18. Making big changes in your life can be scary. But do you know what?s even scarier? Regret.- Wprowadzanie wielkich zmian w swoim życiu może być przerażające. Ale co może być jeszcze bardziej przerażające? Żal, że się tego nie zrobiło.

19. Looking for the secret to success as an athlete?
Stop looking, there are no secrets.

Simply…
Put in the work.
Be on time.
Stay consistent.
Show up every day fully committed.
Warm up.
Give your best.
Have goals.
Have a plan.
Take care of your nutrition.
Learn from each practice & match.
Get your nap in the middle of the day.
Think positive.
Learn from failures.
Stretch.
Recover well.
Be prepared.
Work harder.

These will give you a chance for success.
Szukasz tajemniczego przepisu na sukces?
Przestań szukać – nie znajdziesz. Nie ma żadnych sekretów.

Po prostu…
Przyłóż się do pracy.
Bądź na czas.
Bądź konsekwentny.
Bądź w pełni zaangażowany.
Rozgrzewaj się.
Dawaj z siebie to co najlepsze.
Miej cele.
Miej plan.
Zadbaj o odpowiednie odżywianie.
Ucz się na każdym treningu i meczu.
Zdrzemnij się podczas dnia.
Myśl pozytywnie.
Ucz się na błędach
Rozciągaj się.
Wracaj szybko do zdrowia.
Bądź przygotowany.
Pracuj ciężej.

To da Ci szanse na sukces.

20.Champions train, losers complain – Mistrzowie trenują, przegrani lamentują.

21. Stop caring what people think. This is your life, your goals, your path. Anything worth achieving in life takes willpower.- Przestań przejmować się tym co myślą ludzie. To Twoje życie, twoje cele, twoja droga. Wszystko co wartościowe w życiu, bierze się z silnej woli.

22. Dont let life change your goals, because achieving your goals can change your life. – Nie pozwól życiu zmienić swoich celów. To osiąganie celów zmienia Twoje życie.

23. The key to success is personal for everyone, but the key to failure is trying to be like everyone. – Klucz do sukcesu jest indywidualny dla każdego, jednak kluczem do porażki jest staranie się żyć jak wszyscy.

24. Good things come to those who keep their head up and work hard. – Dobre rzeczy spotykają tych, którzy idą przez życie z głową do góry i ciężko pracują.

25. it’s too hot…its too windy…it’s too early – Don’t make excuses..make an EFFORT! Winners see opportunities where others don’t. – “Jest za gorąco…”, “jest zbyt wietrznie…”, “jest jeszcze za wcześnie…” – nie stwarzaj sobie wymówek, dołóż więcej starań! Zwycięzcy widzą okazję w rzeczach, w których inni ludzie nie widzą.

26. ?What is defeat? Nothing but an opportunity to get better? – Arvin Mosley Jr. – Czym jest porażka? Niczym. Jest tylko okazją do stania się lepszym.

27. Your training sessions should be seen like important business meetings…phone switched off, door closed and attention fully given. – Twój trening powinien wyglądać jak spotkanie biznesowe – telefon wyłączony, drzwi zamknięte, całkowite skupienie.

28. If plan A didnt work, the alphabet has 25 more letters. Stay Cool. – Jeżeli plan “A” nie zadziałał, alfabet ma jeszcze 31 liter. Bądź spokojny.

29. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. – Dyscyplina jest mostem łączącym cele z ich zrealizowaniem.

30. The biggest mistake you could ever make is being too afraid to make one. – Największym błędem jaki kiedykolwiek możesz popełnić jest obawa przed zrobieniem go.

Advertisements
Advertisements

Podobał Ci się ten artykuł?

Dołącz do nas i nie przegap żadnego ciekawego artykułu ani newsu.

Dzięki za zapis.

About The Author

love4tennis.pl to platforma internetowa, która ma łączyć entuzjastów tenisa. Kibiców z Polski z resztą świata. Chcemy czerpać doświadczenia międzynarodowe i przekładać je na polski grunt. Chcemy uczyć się od najlepszych i przekazywać polskim odbiorcom światowe trendy w tenisie. Chcemy wzbogacać wiedzę Naszych polskich kibiców i ludzi związanych z tenisem aby rozwijali się, aby wprowadzali w swój warsztat szkoleniowo-edukacyjny nowe sposoby myślenia i kreacji tenisowej. Chcemy popularyzować tenis w Polsce jako sport otwarty na ludzi.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wyniki na żywo

Yahoo Tennis & BBC Tennis

Stakehunters

Wideo Newsy

Valverde System

ATP Tennis Radio

Sprawdź to

topspin-pro

Yop Polls

Któremu zawodnikowi kibicujesz? Which player of #NextGen you like the most?

Zajrzyj na facebooka

Wybierz coś dla siebie

wyniki na żywo

Zobacz naszego ebooka

Piłka nożna Livescore

Ebook oraz audiobook

PATIENCE, PERSISTENCE, PRESTIGE, PROGRESS

www.btatennis.com BARCELONA TENNIS ACADEMY